انعقاد قرارداد و تعهدات مالی در ترکیه

انعقاد قرارداد و تعهدات مالی در ترکیه

انجام کلیه مراحل اداری و رسمی انعقاد قرارداد و تعهدات مالی در ترکیه :
بسیاری از افراد و بازرگانان و صاحبان شرکت ها و تجار و غیره جهت پیشرفت و توسعه حرفه و شغل خود در نظر دارند که در کشو ترکیه سرمایه گذاری نمایند ولی گاهاً به دلیل عدم آشنایی با نحوه انجام امور اداری و قوانین و مقررات مربوطه در کشور ترکیه از سرمایه گذاری در این کشور خودداری می نمایند. مواردی همچون انعقاد قراردادها، نحوه ثبت شرکت، نحوه ثبت برند یا علامت تجاری، تنظیم اوراق مالیاتی، پیگیری و تنظیم تعهدات مالی، سرمایه گذاری های انجام شده و بسیاری موارد دیگر.
در مواردی از این قبیل شرکت بازرگانی و مشاوره بین المللی و دارالترجمه دیوان وارد عمل شده و با سابقه بیش از ۳۵ ساله خود و همچنین کادر مجرب تمامی روند مربوط به موارد مذکور را برای شما عزیزان به سریعترین روش به نتیجه خواهد رساند.

جهت مشاوره با مشاورین دارالترجمه رسمی دیوان در تماس باشید

تماس از طریق واتساپ و تلگرام

۵۵۵۲۸۴۸۹۵۵ ۹۰+

??? WHATSAPP : http://wa.me/905552848955