ترجمه رسمی اسناد و مدارک به کلیه زبان ها

ترجمه رسمی اسناد و مدارک به کلیه زبان ها با تایید نوتر (دفتر اسناد رسمی)

شرکت بازرگانی و مشاوره بین المللی و دارالترجمه دیوان (مورد تایید دادگستری استانبول و دفترخانه اسناد رسمی) در زمینه مشاوره و بخصوص ترجمه رسمی شفاهی و کتبی متون و اسناد و اوراق با کادر مجرب و با سابقه اش به کلیه زبان های دنیا در خصوص موارد ذیل به شما مشتریان عزیزش ارائه خدمات می‌نماید.

خدمات ترجمه دارالترجمه دیوان :

ترجمه پاسپورت
ترجمه شناسنامه
ترجمه سو، پیشینه
ترجمه برگه فوت
ترجمه سند ازدواج
ترجمه سند مالکیت
ترجمه گزارش پلیس
ترجمه قرارداد رسمی
ترجمه گواهی پزشکی
ترجمه گواهینامه رانندگی
ترجمه مدارک تحصیلی دیپلم و ریزنمرات
انجام ترجمه شفاهی در نوتر (دفتر اسناد رسمی ترکیه) جهت تنظیم کلیه وکالت نامه ها و موافقت نامه ها اداری در ترکیه.

 

جهت مشاوره با مشاورین دارالترجمه رسمی دیوان در تماس باشید

تماس از طریق واتساپ و تلگرام

۵۵۵۲۸۴۸۹۵۵ ۹۰+

??? WHATSAPP : http://wa.me/905552848955